Húsvéti készülődés

2016.03.18-án nyílt nap keretében tartottunk iskolánk tanulói részére, Húsvét ünnepét várván, egy délutáni kézműves foglalkozást, melyre a szülőket is szeretettel vártuk és örömmel fogadtuk. Az ünnepi készülődésünk célja volt: Húsvét eredetének ismertetése röviden, érthetően, az 1.-2.osztályos gyerekek számára vetítéssel, képekkel illusztrálva. Régi népszokás hagyománya (a locsolkodás) egy videó által tekintettük meg (címe: Így locsoltak régen Orosházán.) Majd ezt követvén locsolóverseket hallgattunk meg (a bátor jelentkezők piros csoki tojást kaptak jutalmul). Folytatván a napot, Húsvéti kézműveskedés következett melyben a napközis tanítok segítségével készítettünk: nyuszit, húsvéti bárányt, kiscsibét.

montvaicikk1

A 3.-4. osztály Húsvét eredetét egy szöveg által elevenítették fel, majd a szöveghez kapcsolódóan egy keresztrejtvényt tölthettek ki. A Húsvéti kézműveskedés minden osztály napközis tanítójának segítségével végezte. Készítettek: húsvéti bárányt, húsvéti csoki tojás és krepp papír segítségével virágot.

montvaicikk2

Készítették: Tóth Krisztina és Montvai Diána

További képek itt!

 

Nagyböjti lelkinap iskolánkban

További képek itt!

A nagyböjti időszak és a húsvéti készülődés fontos állomása iskolánkban a lelkinap. Ebben a tanévben 2016. március 21-én, hétfőn került erre sor.

Az alsó tagozatosak osztálytermeikben filmvetítésen vettek részt, melyben az elfogadásról, szeretetről láthattak egy történetet. Utána kézműves foglalkozás keretében készültek az ünnepre.

A felső tagozatos és gimnazista tanulóink a nap elején a nagyböjti szentgyónást végezték el, hogy tiszta lélekkel várják Jézus feltámadásának ünnepét. Ezután vetélkedőre került sor, amiben a nagyböjttel, Jézus keresztútjával, az irgalmasság szentévével, népszokásokkal kapcsolatban kaptak feladatokat a gyerekek.

A Passió a gyerekek előadásában a lelkinap legszebb része minden évben. Köszönet érte a felkészítőknek és a 10.A osztálynak, az énekkarnak, akik valamennyien átélhetővé tették a kisebbek számára is a nagyhét történéseit. Előadásukban megelevenedtek az utolsó vacsora eseményei, Júdás árulása, Pilátus ítélete, Jézus szenvedése, kereszthalála és sírba tétele.

A lelkinapot szentmisével zártuk, amelyet a Főtemplomban Szántó József apát-plébános atya és dr. Novák István főigazgató atya koncelebráltak Taczman András diakónus és népes ministránssereg közreműködésével.

Reméljük, a lelkinap programjai hozzájárultak húsvét szent titkának mélyebb megértéséhez.

Kívánunk mindenkinek további lelki töltekezést és áldott húsvéti ünnepeket.

Nagy Vagy! vetélkedőn jártunk Győrben

További képek itt!

Gimnazistáink a TV2 “NAGY VAGY!” című műsorában mérkőztek meg más iskolák diákjaival a győri Audi Arénában. Az összecsapás a televízióban is megtekinthető lesz áprilistól.

Napközis foglalkozás

További képek itt!

A közelgő Húsvétra készülő napközis foglalkozást tartottunk iskolánkban, az erről készült képes beszámolót a képre kattintva megtekinthetik.

 

Erasmus+ program hét a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Iskolában

További képek itt!

A Nagyboldogasszony Katolikus Általános és Középiskola, az Európai Unió által támogatott, Erasmus + program keretében cserediákokat látott vendégül. A vendégek Franciaországból, Lettországból, Görögországból, Spanyolországból, Lengyelországból és Olaszországból érkeztek. A programban együttműködő nemzetek kultúrájából és szépségeiből nyújtott ízelítőt a résztvevő gyermekek nagy érdeklődéssel fogadták.

A pályázat tematikája az egészséges életmódra nevelés, valamint az angol nyelv alkalmazói szintű használata, mely további motivációt adhat a nyelv magasabb szintű elsajátításához.

A 24 diák és 13 pedagógus egy hetet töltött iskolánkban, február 7-13-között. Az együtt töltött héten a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén túl célként fogalmazódott meg, Jászberény város nevezetességeinek megtekintése, pékség- és malomlátogatás, Budapesti városnézés, táncház és orgonahangverseny. Budapest éjszakai varázsa, a kilátás a Citadelláról leírhatatlan volt számukra, kivétel nélkül mindenkit lenyűgözött. Sportnap keretében megrendezésre került a hét ország focikupája, de voltunk korcsolyázni is.

Méltán büszkék vagyunk iskolánk tanulóira, mert a kiváló angol nyelvtudásukkal és kreativitásukkal minden egyes feladatban ügyesen megállták a helyüket. A prezentációk bemutatása és az idegenvezetés sem jelentett problémát számukra. Összegezve elmondhatjuk, hogy a diákok és pedagógusok közös munkájának eredményeként sikeres hetet zártunk, mely reményeink szerint rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagított minden résztvevőt.

A közös együttlét napról napra szorosabbá tette a vendéglátó családok és vendégeik közötti kapcsolatot, melyet azóta is napi szinten ápolnak. Az eddig szerzett pozitív benyomásokkal és élményekkel motiválva készülünk a következő projekttalálkozó helyszínére, a napsütötte Spanyolországba.

Ezúton is megköszönjük a támogatók, szülők, kollégák önzetlen segítségét.

Antalné Mizsei Annamária – szervező

Farsangi mulatság és móka

További képek itt!

Hogy a farsangot méltóképpen megünnepeljük, február 8-án iskolánkban mulatsággal, tánccal és kézműves foglalkozással kedveskedtünk a leendő elsősöknek.

Rövid gyülekező után, a tanító nénik vezetésével a gyerekek megtekintették a 3.a osztály német nyelven előadott énekes táncát, majd a 4.b vicces farsangi jelnetét látva egyre jobb lett a hangulat. Ez után mindenki elkészíthette a saját álarcát. Született itt cica, tigris és medve, amit a gyerekek rögtön fel is avathattak, hiszen Józsa Péter tanár úr vezetésével, a nebulók egy táncot tanultak meg, angol nyelven. Ezt követően közösen elfogyasztottuk a pampuskát, amit iskolánk nagy szeretettel készített erre az alkalomra.

Amíg a gyerekek mulatoztak, a szülőket hasznos tanácsokkal és tudnivalókkal látta el a beiskolázással, iskolaérettséggel kapcsolatban Bartusné Major Ágnes, a jászberényi Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó gyógypedagógus-logopédusa.

Reméljük sikerült élményekben gazdag délutánt szerezni gyermeknek és szülőknek egyaránt!

„Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel.”

Ezen a héten egy újabb nagyböjti időszak kapuit nyitottuk meg. A húsvétig tartó időszak lehetőséget ad most számunkra, hogy lelkünket kellő bűnbánat, őszinte megtérés és kiengesztelődés járja át. Iskolánk tanulói és pedagógusai hamvazószerda reggelén közös szentmisén vettek részt, melyet dr. Novák István főigazgató atya celebrált. A szentmise során magunkra vettük a mulandóság külső jelét, a hamuval homlokunkra rajzolt keresztet.

 

XXIII. Alapítványi bál a Nagyboldogasszony iskola szervezésében

bal2016

További képek itt!

Szombat este a Déryné Művelődési Központ két termére is szükség volt, hogy a nagy létszámú érdeklődő közönséget ízlésesen terített asztalnál hellyel tudják kínálni a XXIII. alkalommal megrendezett alapítványi bálon a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola szervezésében.

Az immár több mint két évtizedes múltra visszatekintő januári esemény lehetőséget biztosít a segítő szándékú összefogásra a szülői közösségnek, az egyház képviselőinek, a város vezetőinek és vállalkozói rétegének, hogy az itt tanuló fiatalok szakmai munkáját és szabadidős tevékenységét támogassák. Az este házigazdája, Csillik Zoltán, az iskola pedagógusa köszöntötte a megjelenteket: köztük Szántó József apátplébánost, Pócs János országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás polgármestert, dr. Szatmári Melindát, a bál fővédnökét, dr. Novák István főigazgató atyát, Demeter Sándor igazgató urat, Muhariné dr. Bolla Ilonát, a szülői munkaközösség vezetőjét, Szabó Lászlót, a Liska József Tagintézmény igazgatóját, Erős Erzsébetet, az Egyházi Iskoláért Alapítvány elnökét és Éri Gabriella gazdasági vezetőt.

Dr. Novák István főigazgató atya köszöntő beszédében utalt az egyre erősödő elégedetlen hangokra a hazai pedagógusok körében. Személyes példája alapján rámutatott arra, hogy kétféle ember létezik: az egyik meglátja a problémát, panaszkodik, borúlátó; a másik is realizálja a bajt, viszont pozitív a hozzáállása, azt keresi, hogy lehet ebből jó dolgot kihozni. A Nagyboldogasszony Iskolában olyan tanári gárda szakértő kezében van a felnövekvő nemzedék nevelése, akik dolgoznak, tanítanak, mindent megtesznek és a legtöbbet igyekeznek kihozni Isten kegyelméből. „A tavalyi bál 700 000 Ft támogatást hozott, amit a nálunk tanuló gyerekek céljaira tudtunk fordítani, ahogy az adó 1 %-os felajánlásából származó 1 200 000 Ft-ot is. Ezeket hálásan köszönjük!” – mondta el a főigazgató atya, majd felhívta a figyelmet a szeptemberben átadásra kerülő sportcsarnokra, a megújult homlokzatra és a 25 éves jubileumra, hiszen negyedszázada lett újra katolikus intézmény a Lehel vezér téri patinás iskola.

Az iskola egykori diákja, dr. Szatmári Melinda a bál fővédnökeként köszöntötte az alma matert. Mint mondta, ez az este a tenni vágyás, a segíteni akarás szellemében került megrendezésre. Öregdiákként elérzékenyült, mikor visszatért a jól ismert, most már megújult falak közé, öröm és büszkeség töltötte el, hogy ilyen minőségben vehet részt az eseményen. Az iskola által közvetített értékrend: a teljes személyiség nevelése, a bizalom, a társas kapcsolatok fontossága, a stabil alapműveltség átadása, a személyes hit elmélyítése és az egyéni készségek kibontakoztatása mind olyan értékek, amelyek később lesznek támpontok a tanulók életében, sok türelemre van szükség a beérésükhöz, de egészen biztos, hogy valamennyi jelenlegi és volt diák javára válnak, akik ezek között a falak között tanultak.

A bál szervezői, Farkasné Turján Mariann, Ködöböcz Klára és Demeter Sándor pedagógusok gondoskodtak a színvonalas szórakoztató műsorról. Ismét meghallgathatták a résztvevők a Palotásy János Zeneiskola képviseletében érkező négytagú trombitaegyüttest, akik 17. századi dallamokat és Bizet Carmen című operájának jól ismert részleteit adták elő. Nem maradhat el alapítványi bál a gyerekek szereplése nélkül sem: a 4. a osztályosok rock’n roll táncát Tóthné Joó Rita tanárnő koreografálta. A tanári tánckar pedig „világkörüli turnéját” szakította meg, hogy görög szirtaki táncukkal a legnagyobb sikert arassák az este folyamán. A tőlük megszokott hangulatos koreográfia, stílusos ruha és a jó szemmel kiválasztott, illő műfaj most sem maradt vastaps nélkül.

Szántó József apát úr mondott asztali áldást, és immár 23. alkalommal a Kukta Kft. konyhájáról kerültek ínycsiklandozó falatok az ünnepi asztalra: ezúttal gazdagon töltött csirkecomb filé, cigánypecsenye kakastaréjjal, fűszeres tepsis burgonya és almás lilakáposzta volt a menü. A táncot – szintén hagyomány már – Molnár Anna táncpedagógus tanítványainak, a Lehel-Melody TSE táncosainak bécsi keringője nyitotta meg. Nagyértékű tombolatárgyak kisorsolására éjfélkor került sor, amely felajánlásokat a szervezők hálásan köszönnek, valamennyi segítséggel, felajánlással, kedvezménnyel együtt! A talpalávalót az Átrium együttes húzta egészen hajnalig.

Taczman Mária

A XXIII. Alapítványi bálunk támogatóinak névsora itt olvasható!

Étkezés

Bejárási rend

Eseménynaptár