Jézus Szíve Nővérek részvétele Iskolánk Lelki Napján

További képek itt!

Iskolánkban a Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskolában és Kollégiumban ebben a tanévben minden évfolyamnak tartunk lelki napot. Ilyenkor pedagógusaink olyan prominens, az egyházban elismert személyiségeket hívnak meg, akik egész napos lelki programra invitálják a gyerekeket. Így volt ez 2019. október 4 -én pénteken, mikor is Erős Erzsébet tanárnő a Jézus Szíve Nővérek Társaságát hívta meg, akik a 3. évfolyamosok lelki napját tartották. A közel száz gyermek iskolánk tornatermében gyülekezett, ahol a Nővérek már várták őket. 4 nővér érkezett: Adrienn nővér, Guadalupe nővér( aki Mexikóban született), Kriszta nővér ( aki Kaliforniai születésű), és Ágnes nővér.

Először is bemutatták a gyerekeknek a rendjüket, történetüket. A Rend 1940-ben alakult Magyarországon. Alapítója: dr. Péterfy Ida nővér, aki Kassán született 1922-ben. Fiatal kora ellenére nagy felelősségtudattal élte át a politikai változásokat, amelyek egyre jobban fenyegették a hitoktatás és a vallás szabad gyakorlását. Társaival teljes elkötelezettséggel alapozta meg a társaság munkáját. 1940. október 7-én 18. születésnapján Péterfy Ida a kassai ferencesek templomában az Oltáriszentség előtt örök fogadalommal pecsételte meg élete felajánlását az Úrnak. A Nővérek az országban sokfelé utaztak, hogy összejöveteleiken pedagógusokat és apostoli lelkületű családanyákat készítsenek fel gyermekeik hitoktatására és hitre nevelésére. Így történik ez náluk manapság is. Sok nemzetből tevődnek össze, sok nyelvet beszélnek, de van egy közös nyelvük, mégpedig az angol.

A gyermekeink részére, egy rövid imával, énekkel kezdték a napot, melyet meg is tanítottak velük. Így hangzott: 

„Jézus kérlek segíts nekem, hogy megnyissam a szívemet a Te szeretetedre.

Add, hogy meglássalak ma tanáraimban és társaimban.

Segíts, hogy jobban szeresselek Téged!!”

Majd, mivel gyermekekről, fiatalokról van szó, szóba került a mozgás is. Természetesen kiderült, hogy a gyermekek szeretnek mozogni, futkosni,…stb.stb. A Nővérek párhuzamot vontak a testgyakorlat és a lelki gyakorlat között. Ha azt akarjuk ,hogy egészséges gyermekek legyünk, akkor nem csak a testünket, hanem a lelkünket is edzeni kell…

Így máris megtanították őket egy mozgásos, imádságos énekre, mely a gyerekek körében nagy sikert aratott. Adrienn nővér gitárral kísérete a „gyermekcsapatot”.

„Jézus nagyon vártunk, jöjj maradj velünk,

noha itt nem látunk nagyon szeretünk.

A szívünkbe fogadunk kenyér szívében,

köszönjük, hogy itt vagy e nagy Szentségben.”

Gyermekeink akik érdeklődve hallgatták a Nővérek előadását, jövőre készülnek elsőáldozásukra. A nővérek szóba hozták az Eucharisztiát : Jézus testté, és vérré változását, amivel a szentmiséken találkozhatunk.

Egy igen nagyszerű látványos „kísérlettel”mutatták be a Jézussal való összetartozásunkat.

Egy csészébe bort töltöttek, ami Jézus vérét jelképezte, a másikba pedig vizet, ami minket, embereket jelképez. Mindkettőből öntöttek egy pohárba, ami elvegyült. A nővérek kérdésére, mely szerint hogyan lehetne a kettőt szétválasztani, a gyermekek elmondták, hogy már nem lehet. Így közös megállapításra jutottak, mely szerint, ha Jézussal egyesülünk, akkor már nem választhat szét minket senki.

Szó volt még az Eucharisztikus Kongresszusról, melynek mivoltát, jelentőségét és dátumát szinte minden gyermek tudta kivétel nélkül.

A Nővérek kérték a Jó Isten áldását arra, hogy a gyermekek megfelelőképp tudják készíteni a szívüket az elsőáldozásra.

A közös tornatermi ima, ének, mozgásos ének, valamint előadás után minden harmadikos osztály a saját termébe vonult, ahol egy-egy nővér, és az osztályfőnökök részvételével most már kisebb csoportokban folytatódhatott tovább az elmélkedés, valamint a közös ima, és énektanítás..

A nővérek segítségével kártyákat készítettek különböző feliratokkal arról, hogy milyen jó cselekedeteket tesznek Jézusért a következő hetekben.

A Nap zárásaként a Nagyboldogasszony Katolikus Főtemplomban a Nővérekkel együtt Szentségimádáson vettek részt.

Kelemen Csilla

Étkezés
Aktuális étlap
Kattints ide!
Bejárási rend
Eseménynaptár