Szent Gellért püspök ünnepe

Minden év szeptember 24. napján iskolánkban megemlékezést tartunk Szent Gellért püspökről, a születő magyar kereszténység meghatározó személyéről, és egyben a magyar ifjúság védőszentjéről.

Így volt ez az idén is, Herkules Éva tanárnő a Lelki percek keretében a következőképpen emlékezett meg róla.

„Gellért 980-ban született velencei patrícius családból. Kolostori iskolában végezte tanulmányait. Alaposan ismerte a Szentírást és az egyházatyák műveit. Bencés szerzetes lett és már fiatalon a közösség apátja, vezetőjeként működik.  Szentföldi zarándokútra indult, amikor a dalmát partokon, Záránál hajótörést szenvedett, de megmenekült. A pannonhalmi apát rábeszélésére  Magyarországra érkezett, hogy egy ideig hazánkban is hirdesse az evangéliumot. Huzamosabb időt töltött Szent István udvarában. Rövid időn belül a király bizalmi embere lett. István király felkérte Gellért püspököt fia, Imre herceg nevelőjének. Imre ekkor nyolc éves volt. Gellért hét évig nevelte és tanította az ifjút az esztergomi királyi palotában. Ezután remeteségbe vonult, majd 1030-ban csanádi püspök lett és azonnal megkezdte az egyházmegye megszervezését. Magyarul tudó papokat állított a főesperességek élére, káptalani iskolát alapított, templomokat és székesegyházakat építtetett. Szent István halála után rá is nehéz idők következtek. Gellért, Vata pogány csapatainak áldozata lett. 1046. szeptember 24-én több püspöktársával együtt a Gellért- hegynél halt vértanúhalált.  Testét a budapesti Boldogasszony templomban (a mai Belvárosi főplébánia templomban) temették el, később átszállították Csanádra. Bronzból készült szobra, kezében a kereszttel a vértanúsága helyéről tekint ma is a fővárosra. 1083-ban avatta szentté VII. Gergely pápa.

A Hozsanna 300. énekünk szép szövege is hűen tükrözi Szent Gellért egész életét:

„Felmutat égbe Szent Gellért keresztje, ahhoz, ki hozzánk küldte, ki az Eszme. Apostolod volt, boldog magyar nemzet. Áldjuk a Szentet!

Őseleinket a krisztusi hitre, végtelen keggyel kegyes Isten vitte. Gellérttől nyertük, hogy jó lett a kezdet: Áldjuk a Szentet!

Életét még zöld keresztünkre tűzte, lett vértanúknak, s főpapoknak tükre. Fehér virághoz piros rózsát szerzett. Áldjuk a Szentet!”

Herkules Éva tanárnő a következő gondolattal zárta a megemlékezést:

„Kérjük Szent Gellért közbenjárását életünkre, munkánkra”

Kelemen Csilla

Étkezés
Aktuális étlap
Kattints ide!
Bejárási rend
Eseménynaptár