Híreink

Szent Gellért püspök ünnepe

Minden év szeptember 24. napján iskolánkban megemlékezést tartunk Szent Gellért püspökről, a születő magyar kereszténység meghatározó személyéről, és egyben a magyar ifjúság védőszentjéről.

Így volt ez az idén is, Herkules Éva tanárnő a Lelki percek keretében a következőképpen emlékezett meg róla.

„Gellért 980-ban született velencei patrícius családból. Kolostori iskolában végezte tanulmányait. Alaposan ismerte a Szentírást és az egyházatyák műveit. Bencés szerzetes lett és már fiatalon a közösség apátja, vezetőjeként működik.  Szentföldi zarándokútra indult, amikor a dalmát partokon, Záránál hajótörést szenvedett, de megmenekült. A pannonhalmi apát rábeszélésére  Magyarországra érkezett, hogy egy ideig hazánkban is hirdesse az evangéliumot. Huzamosabb időt töltött Szent István udvarában. Rövid időn belül a király bizalmi embere lett. István király felkérte Gellért püspököt fia, Imre herceg nevelőjének. Imre ekkor nyolc éves volt. Gellért hét évig nevelte és tanította az ifjút az esztergomi királyi palotában. Ezután remeteségbe vonult, majd 1030-ban csanádi püspök lett és azonnal megkezdte az egyházmegye megszervezését. Magyarul tudó papokat állított a főesperességek élére, káptalani iskolát alapított, templomokat és székesegyházakat építtetett. Szent István halála után rá is nehéz idők következtek. Gellért, Vata pogány csapatainak áldozata lett. 1046. szeptember 24-én több püspöktársával együtt a Gellért- hegynél halt vértanúhalált.  Testét a budapesti Boldogasszony templomban (a mai Belvárosi főplébánia templomban) temették el, később átszállították Csanádra. Bronzból készült szobra, kezében a kereszttel a vértanúsága helyéről tekint ma is a fővárosra. 1083-ban avatta szentté VII. Gergely pápa.

A Hozsanna 300. énekünk szép szövege is hűen tükrözi Szent Gellért egész életét:

„Felmutat égbe Szent Gellért keresztje, ahhoz, ki hozzánk küldte, ki az Eszme. Apostolod volt, boldog magyar nemzet. Áldjuk a Szentet!

Őseleinket a krisztusi hitre, végtelen keggyel kegyes Isten vitte. Gellérttől nyertük, hogy jó lett a kezdet: Áldjuk a Szentet!

Életét még zöld keresztünkre tűzte, lett vértanúknak, s főpapoknak tükre. Fehér virághoz piros rózsát szerzett. Áldjuk a Szentet!”

Herkules Éva tanárnő a következő gondolattal zárta a megemlékezést:

„Kérjük Szent Gellért közbenjárását életünkre, munkánkra”

Kelemen Csilla

„Járjad lábom ez, ez, ez.”

További képek itt!

Igazán jó hangulatban indult 2019. szeptember 23.-a iskolánk első évfolyamosai részére. Ezen a borús, hűvös őszi hétfő reggelen legkisebbjeink a Víz utcában, a Jászság Népi Együttes székházában kezdték a napot, ugyanis néptáncos tagtoborzót szerveztek nekik. Mindhárom első osztályunk tanulói részt vettek ezen a fergeteges hangulatú bemutató néptáncórán, és mint ahogyan azt a tánctanárok megállapították sok-sok igazi tanítványra tehetnek majd szert, ha sikerült a fiatalok kedvét felkelteni. Márpedig sikerült, hiszen a bemutatóóra végén jól elfáradtak diákjaink, de ez a kellemes fáradtság és a népzene ötvözete még mai napig beszédtéma iskolánk folyosóján.

Álljanak itt bizonyítékul a fényképek, amin ugyan a népzene hangja nem „jön át”, de ha tanítványainkra nézek, akkor azért lehet látni, hogy bizony-bizony szedik a lábaikat a tánc ütemére, ritmusára….

Kelemen Csilla

Restaurált kegytárgyak átadója Fájdalmas Szűzanya ünnepén

További képek itt!

2019. szeptember 15-én a jászberényi Ferences templomban „kettős ünnepen” lehettünk jelen. Jeles ünnepünkként emlékeztünk meg a Fájdalmas Szűzanyáról, Jézus Édesanyjáról, valamint a szentmise után a templom restaurált kegytárgyainak átadására került sor, melyeket Oszvald Nándor aranykoszorús ötvösmester újított fel. A dr. Novák István főigazgató atya által celebrált ünnepi szentmisén a szentbeszédet Muhari Ferenc állandó diakónus mondta, melyben megemlékezett Jézus édesanyjáról,a Fájdalmas Szűzanyáról, aki Fia halála által átélte a szenvedést. Beszédében kiemelte, hogy a Hétfájdalmú Szűzanya emléknapja a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez is kötődik. A Hétfájdalmú Szűz kifejezés a Boldogságos Szűz Mária egyik megnevezése, mely szenvedéseire utal. A szó szoros értelmében a kereszt alatt álló Mária neve: Fájdalmas Anya. A Hétfájdalmú Szűz kifejezés az életét végigkísérő szenvedések alapján mondja Máriát hétfájdalmúnak. ( A hét, a teljesség száma).

Először a szerviták kezdték ünnepelni szeptember 3. vasárnapján. 1668-ban kapták meg a pápai jóváhagyást. VII. Pius pápa 1814-ben az egész egyházra kiterjesztette, X. Pius pápa helyezte át az ünnepet szeptember 15-re.

Dr. Novák István főigazgató atya, mielőtt megáldotta volna a felújított kegytárgyakat, melyeket hamarosan használatba is vesznek, elmondta, hogy Jászberény legrégebbi templomának, a ferences templomnak ugyan kevés műkincse van, de azok annál értékesebbek. Az évszázadokig a ferences rendtartomány birtokában lévő kelyhek, gyertya-és tömjéntartók, monstranciák, kézi kereszt és néhány ereklye 1947-ben kerültek az Egri Főegyházmegyéhez. Ezeket zárt szekrényben őrizték a plébánián, mígnem másfél évvel ezelőtt Oszvald Nándor „kezébe kerültek”…. Novák atya egy évtizedes álma valósult meg az ötvösmester önzetlen felajánlásával, aki a restaurálás munkadíját felajánlotta az egyházközség javára, míg az anyagköltséget a plébánia finanszírozta.

Az ötvösmester számára nemcsak megtiszteltetés, de kihívás is volt a felkérés, hiszen nagyfokú precizitást igényelt a XVIII-XIX. századi, egykor mindennapos használatban lévő kegytárgyak helyreállítása.  Mint elmondta, minden tárgyat darabjaira szedett szét, melyeket aprólékosan javított, majd eredeti állapotuknak megfelelően arany-és ródium réteggel vont be. A legnagyobb kihívást a kézi kereszt restaurálása jelentette, amely nagyon hiányos volt, de ma már újra egykori pompájában ragyog.

A szentmise végén István atya megáldotta a felújított kegytárgyakat, majd az igen szép számmal megjelent híveket (szinte zsúfolásig megtelt a templom) invitálta a kegytárgyak megtekintésére.

További tervei között szerepel még, hogy a felújított kegytárgyakat hamarosan egy kiállítás keretében a nagyközönség számára is szeretnék majd bemutatni.

Kelemen Csilla

“Érik a szőlő”

További képek itt!

Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele….csendült fel a nóta iskolánk udvarán 2019. szeptember 13.-án pénteken, ami nálunk igen szerencsés napként zajlott, illetve zárult, hiszen nagysikerű szüreti mulatság kerekedett a napközis tanítványaink között.

Immár hagyománnyá „érlelődött” ez a rendezvény iskolánkban, valamint az is, hogy igen jó időben, napos, meleg őszi időben van ilyenkor részünk.

Forgács Lászlóné Zsuzsa néni, valamint férje Forgács Laci bácsi, illetve Mezősi Peti bácsi már hetek óta készült arra, hogy mindenki aki részt vesz ezen a rendezvényen, egy kicsit bepillantást nyerjen a régi, illetve a mai korok szüreti hangulatába….Sokan talán hallanak otthon nagymamáktól, nagypapáktól, idősebb rokonoktól ezekről a szép és sokszor várva-várt eseményről, de sokszor csak egy-egy hagyományőrző rendezvény által jutunk hozzá, hogy mi is részeseivé váljunk eme élménynek.

És, hogy mi is várta az ide ellátogatókat?… Először is sok sok szőlő, must, zsíros kenyér lila hagymával, és fergeteges hangulat, melyet a Viganó Iskola néptáncosai szolgáltattak, akik szintén iskolánk tanulóiból „verbuválódtak” össze..

De nézzük is sorjában, hogyan is zajlott ez a pénteki délután..

Napközis csoportjaink délután 2 órakor gyülekeztek iskolánk udvarán (1.,2.,3.,4.,osztály).

Hatalmas puttonyokban sorakoztak már itt a „szőlőhegyek” is, melyet Resch Tamás atya szentelt, illetve áldott meg. Majd közösen elimádkoztuk a Mi Atyánkat, és kezdetét vette a rendezvény.

Forgószínpad szerűen zajlottak az események, hiszen 16 napközis csoportról volt szó. Így volt aki éppen a tantermében a napközis tanító nénik segítségével színezett, hajtogatott ( természetesen szőlővel kapcsolatos dolgokat, szőlőlevelet, parafadugókat, kishordókat, …), a másik csoport akkor éppen zsíros kenyér partin vett részt az udvaron( nincs is annál jobb ilyenkor finom lila hagymával), ugyancsak a következő csoport akkor mustot kóstolt, melyet az előző percekben préselt igazi régi szőlőpréssel Forgács Laci bácsi ( ilyet sem látni  már manapság, volt is nagy sikere neki.), a többi csoport már akkor éppen a táncházba sorakozott, hogy ellessék a táncoslábú Viganósoktól a „táncos lépéseket”..

Természetesen ittunk is a rendezvény, és a saját egészségünkre, hiszen a frissen préselt szőlőlé, azaz a must igen finom nedűnek bizonyult gyermekeink körében.

És ez így ment írhatnám azt, hogy kivilágos-kivirradtig, de ez sajnos nem igaz, mert minden jó véget ér valamikor…Ez is véget ért, hiszen vége lett a napközinek, megérkeztek a szülők, bár akkor még javában szólt a zene, így voltak olyan gyerekek akik szüleiket is invitálták még egy kis szüreti táncra, akik között azért akadtak olyanok akik be is álltak egy-két lépésre, hiszen péntek délután révén talán már nem volt olyan sietős a hazamenetel.

Iskolánk egy plakát keretében majd szeretné megörökíteni ezt a „koopprodukciót”, így Forgácsné Zsuzsa néni már idejében kiadott minden napközis csoport részére egy mandalát, és ezt a napokban várja is vissza a csoportoktól kiszínezve…,így akik nem vettek részt ezen az eseményen, azok is el tudják majd képzelni, hogy micsoda színes, érdekes nagysikerű „kavalkádról”volt is szó. Akik pedig ott voltak, azok pedig majd nosztalgiával gondolhatnak arra, hogy milyen jó is volt ez „szüreti mulatság”….milyen jó lenne még most is ott lenni..

Kelemen Csilla

Új hitoktatót köszönthettünk iskolánkban

2019. augusztus 1-jével új káplánja lett a jászberényi nagytemplomnak, aki intézményünkben is rendszeresen meg fog fordulni a hittanórák kapcsán. A következőkben az ő bemutatkozását olvashatják:

Resch Tamás – újmisés káplán atya:

Székesfehérváron születtem 1987-ben azon a napon, amikor -20°C hideg volt és egyetlen nap alatt 50 cm hó esett le, így leginkább csak tankokkal és helikopterekkel tudtak a boltba kenyeret vinni. – Úgy tűnik, már akkor sem szerettem a meleget…   

Fehérváron nőttem fel, öt testvérem van: Három fiú és két lány (akik ikrek).

Két óvodába is jártam, így két jelem volt: karika és szőlő (ha jól emlékszem), de jobban szerettem otthon lenni a tesókkal, már csak azért is, mert a cipőfűzőmet nem tudtam bekötni, az óvodában meg minden nap azzal nyaggattak: „Nem így… hanem úgy…” Nem is értettem, miért nem elég a tépőzár mindenkinek.

Édesapám akkor költözött a mennyországba, amikor iskolás lettem, így onnantól anyukám volt velünk mindig.

Hamar kiderült, hogy magyarból nem vagyok egy nagy tehetség, így egészen negyedikig korrepetálásra jártam…, na meg néptáncra, meg tekerőlantra, meg szolfézsre és ezek között a kert végébe barkácsolni.

Bár sokáig szerettem volna favágó lenni, vagy hentes, a gimnázium után végül inkább tanító bácsinak mentem Budapestre.

Itt-ott dolgoztam, de aztán lassan rájöttem, hogy az Isten nem tanítónak hív, nem is favágónak, vagy „kukásautó-hátulállónak”, vagy bármi másnak, hanem papnak. Így Egerbe költöztem, hogy papnak tanuljak.

Nyolc évig tanultam, miközben eljutottam Németországba, Írországba, Olaszországba, és Kiribati-be, (ami a Csendes-óceán közepén van és 33 pici szigetből áll).

Végül június 22-én Érsek Atya pappá szentelt és Jászberénybe küldött, így most a Főtemplomban szolgálok és a 3. c-ben tartok hittanórákat.

Hercegnők és lovagok tábora – Öregerdő 2019

További képek itt!

A kisiskolás gyermekek részére hagyományosan megszervezett táborunknak ez évben is az Öregerdei Gyermektábor szolgált helyszínül. Június17-21. és július 01-05. között a két hét alatt összesen 69 kis gyermeket sikerült foglalkoztatnunk, játékosan, de tanító módon szórakoztatni.

A Palencsár Erzsébet tanító néni által összeállított programok által a gyerekek egy képzeletbeli utazáson vehettek részt, ellátogathattak a középkori lovagok és hercegnők világába, ahol megismerkedtek a várurak és várhölgyek mindennapjaival. Betekintést nyerhettek, hogy hogyan éltek, mit viseltek a középkori lovagok és hercegnők, milyen erényei voltak egy bátor lovagnak

A tábor első napján rögtön csapatokra, azaz lovagrendekre osztottuk a gyerekeket. Innentől kezdve a feladatokat, vetélkedőket már úgy oldották meg, hogy siker esetén a kapott jutalmakat saját csapatuknak gyűjtik, kezdetét vette a versengés… A bátor kicsinyek sok-sok kalandot éltek át. A kincskeresés során a kincsestérkép felkutatásával, rejtélyes helyeken barangolva, furfangos feladatokon keresztül, a régen elvesztegetett kincsesládák megtalálásához vezetett az út. De volt itt a kint alvós estén reneszánsz dalok éneklése és báli táncest is.

Kibontakoztatták kreativitásukat a lovagvár építésénél, vagy éppen a kézműves foglalkozásokon, ahol a fiúknak lovagi vértezetet (sisak, pajzs, kard, íj), a lányoknak hercegnői fejfedőt és ékszereket kellett készíteni. Másnap nagy izgalmak közepette az elrabolt hercegnőt is ki kellett szabadítani a sárkány fogságából. Ne maradhatott el a szerda esti középkori lakoma sem, amikor is bográcsban főtt szarvas pörköltet fogyaszthattak el a gyerekek. A csütörtöki lovagi torna és a versenyfeladatok megoldása után az ünnepélyes lovaggá avatás is megtörtént.

A tábori hetek értékelésére a pénteki strandolás, a vízi játékok után került sor. Itt mindenki kapott ajándékot és jutalmakat, nem csak a győztes „lovagrendek”. Nagy örömmel fogyasztották a hűsítő jégkrémet és vitték haza boldogan a táborozásról, a lovagi kiképzésről szóló tanúsítványt, emléklapot.

Köszönet a tábor létrejöttéért Deme Gábor táborvezetőnek, Palencsár Erzsébet program-felelősnek, Orbán Ágnes és Tóth Rita pedagógusoknak, Sas Karina és Török Rebeka főiskolai hallgatóknak.

FELHÍVÁS!!!

Tisztelt Szülők!
Az első asztalitenisz edzés 2019. szeptember 23.-án hétfő délután 15 órakor kezdődik a kistornateremben.

A nyári szünet vége, nem jelentette táboroztatásaink végét is!

Máris itt volt a Gólyatáborunk ami egy kicsit már a tanév kezdetére is átnyúlt, hiszen 2019. augusztus 31.-én kezdődött és tartott egészen szeptember 3.-ig.

Kiktől is tudnánk hitelesebb beszámolót kapni, mint a résztvevő diákoktól. Álljon itt egy pár gondolat, amit Ők meséltek nekem róla.

„Augusztus 31-én elvonultunk az osztállyal Sarudra, hogy megismerjük egymást, és, hogy összebarátkozzunk. Szombaton reggel 7.45-kor gyülekeztünk a Barátok Temploma előtt, ahol miután bepakoltunk a buszba, elkezdődött a tanévnyitó szentmise, csak a 9.A-nak. 9 óra körül indultunk el a busszal. Vidám utunk volt. Szólt a zene, és sokat nevettünk. Már alig vártuk, hogy megérkezzünk, és elfoglalhassuk a szállást, de előtte még megnéztük Szarvason a Mini Magyarországot, ahol mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő dolgot. Ezt követően megebédeltünk, s jókat beszélgettünk, így jobban megismertük egymást. A forró augusztus végi nap is éreztette hatását. Mielőtt megérkeztünk volna Sarudra, még egyszer megálltunk a Történelmi Magyarország közepén. A szállásunk nagyon szép volt, tiszta és modern. Az egyetlen hátrány az volt, hogy nem volt wifi. (mint az elején is jeleztem, ezeket nekem szinte szó szerint a gyerekek mesélték, így természetesen leírom ezt is.)….

És a következő napok is ilyen jó hangulatban teltek, jobbnál jobb programokkal, túrákkal, együtt töltött vetélkedőkkel, pihenéssel kikapcsolódással. A tábor végén úgy indultunk haza, hogy szinte már mindent tudtunk egymásról…”

A tábor vezetője: Pálné Szántó Anita volt.

***

Egy másik táborunk is szeptember elején zajlott, amely iskolánk 27 tanulója számára egy EFOP-os pályázat keretein belül valósult meg. Az időpont 2019. szeptember 3-6.

A tábor Eger és környékén került megrendezésre. A szállás az egri Szent János Továbbképző Központ és Közösségi Házban volt, ahol nagy szeretettel fogadták gyermekeinket. Programjaink között szerepeltek a Hollókői Vár megtekintése, ellátogattunk és közösen imádkoztunk nemzeti kegyhelyünkön Mátraverebély- Szentkúton, lehetőségünk volt ebben a jó időben az egri strandon eltölteni egy napot, kisvonatoztunk, moziztunk, valamint megtekintettük az Egri Érdeki Palotát és a nemrégiben megnyílt Érseki Pincerendszert is, ahol Stühmer csokoládé kóstolóval vártak bennünket.

„Ép testben ép lélek”- valljuk, így ennek megfelelően egy napos felsőtárkányi kerékpártúrán is részt vettünk.

A konkrét programokon túl táborunk célja az volt, hogy megértessük, hogy Isten a mindennapi életünkben jelen van, ha szeretettel vagyunk egymás felé.

A tábor vezetője: Sinkovics Tünde Mária volt. Táboroztató kollégák: Herkules Éva, és Tóth Krisztina voltak.

Kelemen Csilla

Táboraink hegyen-völgyön, földön, vízen, „levegőben”

További képek itt!

Igaz, hogy már egy jó pár napja beállt az iskola, azaz elkezdődött a 2019/2020-as tanév, de Iskolánk, azaz a jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola Középiskola és Kollégium diákjai még mai napig szívesen beszélgetnek a nyáron szerzett tábori élményekről, kirándulásokról, eseményekről. Van is miről, hiszen Iskolánk számos tábort szervezett, melyben sokan megtalálhatták a számukra ideális érdeklődési körüket.

Idézzünk fel néhány „tábori képet”:

Első táborunk szinte máris az iskolai tanév végén kezdődött 2019. 06.24.-én Győrben, melyet „lelkes tábornak” kereszteltek el nebulóink, hiszen hittan táborról volt szó. A tábor mottója: „Új szívet adok nektek”…(Ezekiel könyve 36,26).

Napi szinten vettünk részt szentmisén, reggeli és esti imádságokon, illetve jó cselekedet erénygyakorlatokat is végeztünk.

A tábor ideje alatt meglátogattuk a Salgótarjáni Bányamúzeumot, ellátogattunk Győrbe ahol kickbike-os városnézésünk volt, tettünk egy sétát Pozsonyban, megcsodáltuk a Bencés Apátságot is. Egy nagyot túráztunk a Bakonyban, valamint napi szinten medencés fürdőzésen, valamint sorversenyeken is részt vettünk.

Testiekben és lelkiekben feltöltődve értünk haza 2019. június 29.-én.

A tábor vezetője: Sinkovics Tünde Mária volt. ( Segítő kollégái: Tóth Krisztina, Herkules Éva, valamint Hajas Tamás voltak)..

A Vízitáborunk ismét Balatongyörökön került megrendezésre 2019 július 2-7. ig. Mintegy 60 tanulónk élvezhette a napos időt a Balaton-parton 10 felnőtt kíséretében. A jó időt ismét sikerült elcsípnünk, amit ki is használtunk. A tábor közvetlen vízparttal rendelkezik, ahonnan naponta kijártunk kajakozni, kenuzni. Innen kihajózva evezős túrákra indultunk a gyönyörű balatoni környezetben. A továbbiakban a balatongyöröki strandon élveztük a fürdőzés lehetőségeit, a strandröplabdázást és a finom ételeket, üdítőket. A hét folyamán a gyerekek kipróbálhatták magukat minigolfban is. Túrázni mentünk a Szép-kilátóhoz, ahonnan gyönyörű panoráma tárult elénk. Hajós kiránduláson vettünk részt a badacsonyi öbölben. A hét nem maradhatott el sportvetélkedők nélkül sem. Strandröplabda, foci, íjászat, pingpong, evezős versenyek, számháború, JustDance, célbarúgás, tanár-diák foci és röpi meccsek. Az újoncok pedig megismerték, milyen is, amikor felavatják őket vízitáborozónak.

A tábor vezetője Józsa Péter volt.

Idén a természetjáró sporttáborunk két turnusban került megrendezésre Nagyvisnyón. 2019. június 22-28 között az alsó tagozatosak, július 22-28 között a felső tagozatos diákjaink táborozhattak, közel 100 fővel. Azon diákjaink vettek részt ezen táborunkban, akik szeretik a természetet, és szerették volna megtapasztalni az erdei életet közösségbe szerveződve. Idei fő túránk Aggteleken volt, barlangtúra és felszíni túra, de a gyerekek megismerhették a tábor környékét is rövidebb túrák alkalmával. Természetesen a strandolás sem maradhatott ki a tábori programból, a Miskolci Selyemréti-strand már bizonyítottan került be a programok közé.

Fontos alapelvünk volt, hogy a természet megismerésével a gyerekek egészséges életmódra nevelése is megtörténjen. Fontos egy közösségben egymás elfogadása, a kulturált szabadidő eltöltése. Táborunkban hangsúlyt kapott a rendszeres testmozgás, népi játékok, néptánc, labdajátékok, sorversenyek, kézműves foglalkozások, amelyek a mindennapi hagyományos keretek között háttérbe szorulnak.

Emlékezetes marad még a hamburger-parti, a gyros-parti, a mályva cukor sütés, valamint Marika néni finom ételei, amelyeket a tábori konyhán készített el.

Idén is hagyományosan tábortűzzel koronáztuk meg a hét napos táborunkat.

Fontos célkitűzésünk volt, hogy fejlesszük a gyerekek általános alkalmazkodó képességét, amelyre hegyvidéki környezetben jól alkalmazható mozgásformákat is felhasználtunk, mint a tájékozódási versenyek, túrák, köztük az éjszakai túra is.

A tábor vezetője Kuli Dorottya volt.

Kelemen Csilla

Étkezés
Aktuális étlap
Kattints ide!
Bejárási rend
Eseménynaptár